Капково напояване


  капков маркуч d=17mm
 
 
  A - крайна тапа
B - съединител
C - коляно
D - тройник

 
 
  Дисков филтър
 
 
  Мрежов филтър
 
 
  A - водовземка d=17mm с кран без уплътнител
B - водовземка d=17mm с кран с уплътнител
C - водовземка d=16mm с кран за плосък маркуч
D - водовземка d=16mm с кран и уплътнител
E - водовземка d=16mm с кран за плосък маркуч
F - водовземка d=17mm за плосък маркуч
G - съединител d=17mm
H - крайна тапа d=17

 
 
  A - преходен съединител d16- d17
B - водовземка d17 без уплътнител
C - мини водовземка d17 с уплътнител
D - тройник d17
E - тройник d17хd16хd17
F - тройник d16
G - коляно d16
H - водовземка d16 с уплътнител